ประเมิน ITA
Home

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (4 ม.ค.65)

ประก่าศเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2566 

- เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

- เรื่อง  วัน เวลา สถานที่ สอบ

- เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิต จำนวน  2 ตำแหน่ง

     1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

     1.2  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ          สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  2  ตำแหน่ง

    2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    2.2 ตำแหน่ง ภารโรง   สังกัด  กองการศึกษา

            ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 มกราคม 2023 เวลา 15:19 น.)

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 เวลา 15:41 น.)

 

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:39 น.)

 

ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

 

Attachments:
Download this file (S__32899089.jpg)S__32899089.jpg[ ]194 Kb03/11/2565 16:24

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:24 น.)

 

ประชาสัมพันธ์ การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ