ประเมิน ITA
Home

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

390968-390989

sata1sata2

Attachments:
Download this file (คะแนน ITA  ปี 2565.jpg)คะแนน ITA ปี 2565.jpg[ ]40 Kb01/11/2565 10:03
Download this file (ประกาศ   ผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยการเงินและบัญชี) ประจำปี 2565.pdf)ประกาศ ผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยการเงินและบัญชี) ประจำปี 2565.pdf[ ]59 Kb10/01/2565 15:52
Download this file (ประกาศ  รับสมัครสอบพนักงานจ้าง  (กองคลัง กองสาธาณสุขฯ) ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565.pdf)ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานจ้าง (กองคลัง กองสาธาณสุขฯ) ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565.pdf[ ]3552 Kb09/05/2565 15:53
Download this file (ประกาศ  เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รองปลัดเทศบาล) ระดับต้น)ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รองปลัดเทศบาล) ระดับต้น[ ]74 Kb05/04/2565 10:59
Download this file (ประกาศ ประชาสัมพันธ์โอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง ประจดำปีงบประมาณ 2564-2566)ประกาศ ประชาสัมพันธ์โอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง ประจดำปีงบประมาณ 2564-2566[ ]908 Kb18/05/2565 11:45
Download this file (ประกาศ ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ทต.น้ำโสม  วันที่ ๓๐ พ.ค. 2565.pdf)ประกาศ ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ทต.น้ำโสม วันที่ ๓๐ พ.ค. 2565.pdf[ ]1223 Kb02/06/2565 15:37
Download this file (ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป(สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป(สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]1521 Kb07/02/2565 11:34
Download this file (ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) ปี 2565.pdf)ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) ปี 2565.pdf[ ]1550 Kb18/01/2565 11:46
Download this file (ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผช.การเงินและบัญชี ณ 16 ส.ค.2565.pdf)ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผช.การเงินและบัญชี ณ 16 ส.ค.2565.pdf[ ]1551 Kb19/08/2565 09:20
Download this file (ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ.pdf)ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ.pdf[ ]1091 Kb15/06/2565 18:14
Download this file (ประกาศ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2565.pdf)ประกาศ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2565.pdf[ ]736 Kb19/01/2565 11:02
Download this file (ประกาศ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม ณ ๒๑ มิ.ย. ๖๕.pdf)ประกาศ เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม ณ ๒๑ มิ.ย. ๖๕.pdf[ ]1079 Kb22/06/2565 15:30
Download this file (ประกาศ เรื่องปิดสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นการชั่วคราว วันที่ 29 - 30 มี.ค. 256)ประกาศ เรื่องปิดสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นการชั่วคราว วันที่ 29 - 30 มี.ค. 256[ ]631 Kb29/03/2565 18:39
Download this file (ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา 019.pdf)ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา 019.pdf[ ]1079 Kb29/03/2565 18:38
Download this file (ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ๒๒ มิ.ย. ๖๕.pdf)ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ๒๒ มิ.ย. ๖๕.pdf[ ]5138 Kb22/06/2565 15:30
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) ปี 2565.pdf)ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) ปี 2565.pdf[ ]43 Kb25/02/2565 09:02
Download this file (ประกาศสถานที่สอบ คัดเลือกพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) ปี 2565.pdf)ประกาศสถานที่สอบ คัดเลือกพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) ปี 2565.pdf[ ]48 Kb25/02/2565 09:02
Download this file (ประกาศเชิญชวนประเมินความพึงพอใจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.jpg)ประกาศเชิญชวนประเมินความพึงพอใจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.jpg[ ]272 Kb18/01/2565 11:51
Download this file (ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.pdf)ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.pdf[ ]2327 Kb08/08/2565 09:32
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการทิ้งขยะ.jpg)ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการทิ้งขยะ.jpg[ ]233 Kb04/04/2565 17:33
Download this file (ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการทิ้งขยะติดเชื้อ.jpg)ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฎิบัติการทิ้งขยะติดเชื้อ.jpg[ ]194 Kb04/04/2565 17:33
Download this file (สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3.pdf)สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3.pdf[ ]2497 Kb21/07/2565 15:16
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง Administrator 799
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!