ประเมิน ITA

italogo1

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2   การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 

 

Home พันธกิจของเทศบาล

พันธกิจของเทศบาล

พันธกิจเทศบาล

 

      พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน

     

    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

    

    พันธกิจที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     

    พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศมติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีไม่สวมหน้ากากก่อนออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน Administrator 7
2 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม 2564 Administrator 14
3 ประกาศกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Administrator 16
4 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี Administrator 38
5 โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศาบลตำบลน้ำโสม ประจำปี 2564 Administrator 101
6 22 มีนาคม 2564 วันอปฟร Administrator 47
7 19 มีนาคม 2564 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี Administrator 78
8 3 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโสม ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย Administrator 62
9 ประกาศกองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 92
10 ประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง ฝ่ายจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลน้ำโสม Administrator 91
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 10
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

บริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2564

เอกสารเผยแพร่

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

62601.1

              EIT

62602.2

หนังสือราชการ ส.ถ.
News Update!