ประเมิน ITA
Home

แผนพัฒนา 5 ปี

 -แสดงแผนการดำเนินภารกิจ

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

 

Attachments:
Download this file (ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2565.pd)ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2565.pd[ ]823 Kb10/01/2566 11:23
Download this file (แผนพัฒนา5ปี 2561-2565.pdf)แผนพัฒนา5ปี 2561-2565.pdf[ ]2099 Kb20/04/2565 14:52
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่1.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่1.pdf[ ]1008 Kb20/04/2565 15:01
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่10.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่10.pdf[ ]850 Kb20/04/2565 15:03
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่11.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่11.pdf[ ]828 Kb20/04/2565 15:03
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่2.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่2.pdf[ ]1025 Kb20/04/2565 15:02
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่3.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่3.pdf[ ]780 Kb20/04/2565 15:02
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่4.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่4.pdf[ ]822 Kb20/04/2565 15:02
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่5.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่5.pdf[ ]1159 Kb20/04/2565 15:05
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่6.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่6.pdf[ ]1052 Kb20/04/2565 15:05
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่7.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่7.pdf[ ]701 Kb20/04/2565 15:02
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่8.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่8.pdf[ ]701 Kb20/04/2565 15:03
Download this file (แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่9.pdf)แผนพัฒนา5ปีเพิ่มเติมฉบับที่9.pdf[ ]1671 Kb20/04/2565 15:03
Download this file (แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570).pdf)แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570).pdf[ ]15273 Kb12/10/2564 15:59
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

http://www.oic.go.th/INFOCENTER48/4849

แบนเนอร์02

ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริต 

626012564

http:www.nacc.go.th/NACCPPWF?

 domrongtum2565

https://www.damrongdhama.moi.go.th/h

ome/home_page

no-gift.65

กระดาน ถาม - ตอบ Q&A

qa

บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2566

- ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ปี 2565

คู่มือสำหรับประชาชน

- คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสารเผยแพร่

- โทรศัพท์สายด่วน สายตรงถึงผู้บรืหาร

เบอร์โทรติดต่อภายใน

หน่วยงานราชการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน

- แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการเงิน ณ 30 ก.ย. 2563

- รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566

- ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาทต.น้ำโสม ปี 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

สารคดีการเลือกตั้ง 2563

แจ้งเรื่องทุจริต / ประพฤติมิชอบ

62602.99

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2564.62602

แบบวัดความรู้ ITA

           IIT

      รหัส 0cdc16

 

 

              EIT

หนังสือราชการ ส.ถ.

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะของ อปท.

r cord 01

 

News Update!