การจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 24/08/2021

img 1686

img 1700

img 1754

img 1744

img 1814

img 1730

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2021 เวลา 14:45 น.)