โครงการอบรมให้ความรู้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม จัดโครงการอบรมให้ความรู้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 กันยายน 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 กันยายน 2564
โดยวิทยากรประจำศูนย์บริการคนพิการ นายคณาพัช นิตุธร นิติกร ประจำศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดอุดรธานี
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

img 1989

img 1954

img 2027

img 2057

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กันยายน 2021 เวลา 12:58 น.)