ประกาศรับสมัครและสอบ บรรจุพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำรถบรรทุกขยะ

 

"ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม"
1.เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
"ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"
2. เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2022 เวลา 10:32 น.)