ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 2565

 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2022 เวลา 09:31 น.)