ประชาสัมพันธ์ ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

rii 2565

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2021 เวลา 16:21 น.)