ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง

   อัตราเงินค่าตอบแทน 9,000 บาท ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนดไม่เกิน 1,000 บาท

2. ตนงานทั่วไป ประจำรถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    อัตราเงินค่าตอบแทน 9,000 บาท ค่าครองชีพอัตราตามระเบียบกำหนดไม่เกิน 1,000 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:47 น.)