ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2565

 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง

2. ตนงานทั่วไป ประจำรถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 15:45 น.)