ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุุทธการาม

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อปรับปรุุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 16:59 น.)